Ikke bli som John Ivar!

Sjanger: Reklamefilm
Byrå: Magenta AS

Reklamefilmer i vår kjente humorstil som promoterer HEART folkehelseprogram – Et digitalt folkehelseprogram for ungdomsskolen med forankring i Kunnskapsløftet, med temaene Helse, Ernæring, Aktivitet, Rusforebygging og Tannhelse = HEART.

Filmene har hatt stor effekt i sosiale medier med mellom 100 000 – 200 000 videovisninger per film.Share on facebook


Share on google


Share on twitter


Share on linkedin


Share on email


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email